Samsun Firmaları

AYM, İç Güvenlik Paketi ve örtülü ödeneği gündemine aldı

AYM, İç Güvenlik Paketi ve örtülü ödeneği gündemine aldı Anayasa Mahkemesi (AYM), İç Güvenlik Paketi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a örtülü ödenek verilmesine ilişkin kanunları gündemine aldı.

AYM, iç güvenlik paketi olarak bilinen 6638 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u 22 Nisan’da yapacağı toplantıda değerlendirecek. CHP, yaptığı başvuruda tümünün şekil bakımından Anayasa'nın 2., 88., 95., 96. ve 148. maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinde bulundu. CHP, kanun dayanağını oluşturan 684 sıra sayılı Kanun tasarısının temel kanun olarak görüşülmesi önerisinin 24. dönem, 5. yasama yılının, 57. birleşiminde kabulüne ilişkin 18 Şubat 2015 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın, Anayasa'nın 88. ve 95. maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptalini istedi.

AYM ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a örtülü ödenek verilmesi ile ilgili 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u da 22 Nisan’da yapacağı toplantının ek gündemine aldı.